NEWS UPDATE

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา (ปริญญาโท) ประจำปีการศึกษา 2558 (สมัครครั้งที่ 2) ประกาศวันที่ 14 ก.ค.58
  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา (ปริญญาโท) ประจำปีการศึกษา 2558 (สมัครครั้งที่ 2) ประกาศวันที่ 14 ก.ค.58

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา ระบบรับตรง ประจำปีการศึกษา 2558 (สมัครครั้งที่ 4) ประกาศ 8 ก.ค.58
  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา ระบบรับตรง ประจำปีการศึกษา 2558 (สมัครครั้งที่ 4) โดยตรวจสอบรายชื่อและกำหนดการได้ดังลิงค์

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา ระบบรับตรง ประจำปีการศึกษา 2558 คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ (สมัครครั้งที่ 3) ประกาศ 26 มิ.ย.58
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา ระบบรับตรง ประจำปีการศึกษา 2558 คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ (สมัครครั้งที่ 3) ตรวจสอบรายชื่อได้ตามลิงค์

ประกาศรายชื่อผู้สอบผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา ระบบรับตรง (เรียกเพิ่มเติม ครั้งที่ 4)
  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา ระบบรับตรง ประจำปีการศึกษา 2558 (เรียกเพิ่มเติมครั้งที่ 4) โดยสามารถตรวจสอบรายชื่อและกำหนดการได้ตามลิงค์ (ประกาศ 18 มิ.ย.58)

เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับปริญญาโท-ปริญญาเอก ประจำปี 2558 (ครั้งที่ 2)
  เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาโท-ปริญญาเอก ประจำปีการศึกษา 2558 (ครั้งที่ 2) ดังนี้ หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต เปิดรับตั้งแต่บัดนี้ - 22 ก.ค.58 หลักสูตรปริญญาโท-เอก สาขาอื่น เปิดรับตั้งแต่บัดนี้ - 1 ก.ค.58 โดยสามารถดาวน์โหลดระเบียบการได้ดังลิงค์ ทั้งนี้ ผู้สมัครสามารถสมัครออนไลน์ได้ที่เมนูสมัคร ทางด้านซ้ายมือ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา ระบบรับตรง ครั้งที่ 2 (เรียกเพิ่มเติมและสมัครครั้งที่2)
  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา ประจำปีการศึกษา 2558 (เรียกเพิ่มเติมและสมัครครั้งที่ 2 ) โดยตรวจสอบกำหนดการและรายชื่อได้ตามรายละเอียดดังลิงค์ ประกาศวันที่ 21 พ.ค.58

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (M.B.A.) คณะบริหารธุรกิจ
  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (M.B.A.) คณะบริหารธุรกิจ ประจำปีการศึกษา 2558 (สมัครครั้งที่ 2 ) ประกาศวันที่ 18 พ.ค.58

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาระบบโควตาและระบบรับตรง ประจำปีการศึกษา 2558 (ประกาศ 17 เม.ย.58)
  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา ประกาศรายชื่อมีสิทธิ์เข้าศึกษาในระบบรับตรงและระบบโควตา ประจำปีการศึกษา 255 8 โดยตรวจสอบกำหนดการและรายชื่อได้ตามรายละเอียดดังลิงค์ ประกาศวันที่ 17 เม.ย.58

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา (ปริญญาโท) ประจำปีการศึกษา 2558
  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา (ปริญญาโท) ประจำปีการศึกษา 2558 โดยตรวจสอบกำหนดการและรายชื่อได้ตามรายละเอียดดังลิงค์ ประกาศวันที่ 3 เม.ย.58

คู่มือขั้นตอนการสมัครผ่านทาง Internet

การแก้ไขปัญหา การพิมพ์ใบสมัครสอบไม่ได้
  การแก้ไขปัญหา เมื่อกดปุ่มพิมพ์ใบสมัครสอบแล้ว Browser ไม่แสดงหน้าต่างเพื่อให้บันทึกหรือพิมพ์
  สาเหตุนั้นมาจาก Pop up blocker ของ Web browser ของเครื่องผู้ใช้งานเอง
  วิธีการแก้ไขปัญหาเบื้องต้น ให้ทดลองกดปุ่มพิมพ์ใหม่อีกครั้ง
  หากยังไม่มีหน้าต่างใดปรากฏขึ้นมา จำเป็นต้องปฏิบัติตามรายละเอียดดังไฟล์ที่แนบมานี้

แผนผังสถานที่สอบ

แบบฟอร์มการนำข้อมูลผู้สมัครสอบลงระบบExcel
  เรียน เจ้าหน้าที่ทะเบียนคณะและเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง ผมได้ทำแบบฟอร์มการนำเขาข้อมูลไว้เป็นไฟล์Excelมาตราฐาน ดังนั้น หากท่านต้องการให้นำข้อมูลนักศึกษาลงระบบ กรุณากรอกข้อมูลดังแบบฟอร์มที่ได้นำขึ้นไว้ให้ครับ เพื่อความสะดวกรวดเร็วของท่านเองและป้องกันการผิดพลาดจากการแปลงรูปแบบก่อนนำลงข้อมูลครับ

Welcome


ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่เว็บไซต์ระบบ e-Admission บริการรับสมัครสอบทางอินเตอร์เนต ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี ราชมงคลอีสาน ซึ่งประกอบไปด้วยวิทยาเขตต่างๆ ดังนี้

 • วิทยาเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ นครราชสีมา
 • วิทยาเขตขอนแก่น
 • วิทยาเขตกาฬสินธุ์
 • วิทยาเขตสุรินทร์
 • วิทยาเขตสกลนคร
 • สถาบันวิจัยและอบรมการเกษตร สกลนคร
 • หากมีข้อสงสัย โปรด E-Mail มาได้ที่ artith@rmuti.ac.th หรือ สอบถามได้ที่


  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
  744 ถ.สุรนารายณ์ อ.เมือง
  จ.นครราชสีมา 30000
  โทรศัพท์  : 
  044-242978-9,
    044-271312-3
  ต่อ   2041
  fax : 
  044-242217