NEWS UPDATE

ดาวน์โหลดระเบียบการรับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับปวส. และระดับปริญญาตรี ปี 60 คลิกที่นี่

  อ่านระเบียบการรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปี 2560 ในรูปแบบ E-BOOK คลิกที่นี่

   ประกาศรับสมัครสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส) และระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2560 : ระบบรับตรง ตั้งแต่ บัดนี้ - 6 กุมภาพันธ์ 2560

    การแก้ไขปัญหา การพิมพ์ใบสมัครสอบไม่ได้
     การแก้ไขปัญหา เมื่อกดปุ่มพิมพ์ใบสมัครสอบแล้ว Browser ไม่แสดงหน้าต่างเพื่อให้บันทึกหรือพิมพ์
     สาเหตุนั้นมาจาก Pop up blocker ของ Web browser ของเครื่องผู้ใช้งานเอง
     วิธีการแก้ไขปัญหาเบื้องต้น ให้ทดลองกดปุ่มพิมพ์ใหม่อีกครั้ง
     หากยังไม่มีหน้าต่างใดปรากฏขึ้นมา จำเป็นต้องปฏิบัติตามรายละเอียดดังไฟล์ที่แนบมานี้

    Welcome


    ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่เว็บไซต์ระบบ e-Admission บริการรับสมัครสอบทางอินเตอร์เนต ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี ราชมงคลอีสาน ซึ่งประกอบไปด้วยวิทยาเขตต่างๆ ดังนี้

   • วิทยาเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ นครราชสีมา
   • วิทยาเขตขอนแก่น
   • วิทยาเขตกาฬสินธุ์
   • วิทยาเขตสุรินทร์
   • วิทยาเขตสกลนคร
   • สถาบันวิจัยและอบรมการเกษตร สกลนคร
   • หากมีข้อสงสัย โปรด E-Mail มาได้ที่ artith@rmuti.ac.th หรือ สอบถามได้ที่


    มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
    744 ถ.สุรนารายณ์ อ.เมือง
    จ.นครราชสีมา 30000
    โทรศัพท์  : 
    044-242978-9,
      044-271312-3
    ต่อ   2041
    fax : 
    044-242217